Magnesiumolje spray Tidsporten 250ml


215,00
På lager: 48

30,8% ren magnesiumklorid i matkvalitet for innvortes og utvortes bruk. Oljen er laget av Tidsporten og har samme styrke som Zechstein sin olje. Oljen er klar og gjennomsiktig. Oljen er laget på vann fra Breimsvatnet, som er renset med aktivt fast kullfilter samt at vannet er magnetisert med magneter fra Magnetizer.

Ingredienser: magnesiumklorid i matkvalitet, renset og magnetisert vann

Emballasje: Plastflaske med doseringsspray (engangsemballasje som skal kastes når den er tom)

Magnesiumolje er korrosivt. Når man starter gjennompumping av magnesiumolje i sprøyten så vil metallfjæren kunne ruste om ikke pumpen brukes jevnlig (helst daglig). Korrosjonsfaren på fjæren ved gjennompumping av magnesiumolje oppstår først når pumpekammeret tørker og luft kommer til. Magnesiumolje som eksponeres for luft/kulde kan danne saltkrystaller som blokkerer pumpen. Dette kan ofte løses med å skylle pumpen med rent vann og pumpe rent vann gjennom den.

Tysk: Magnesiumöl - Engelsk: Magnesium oil

Dosering av magnesium oralt:

Tabellen viser øvre tolerable inntaksnivåer (UL) for ulike aldersgrupper. (Fra Matportalens risikovurdering av magnesium i kosttilskudd).

Aldersgruppe UL (mg/dag)
Barn 1-3 år 85
Barn 3-10 år 120-200
Barn (10-<14 år) 280
Barn (14-<18år) 280
Voksne (>18 år) 350


Mattilsynet har en noe annen vurdering av dette om aldersgruppen 3-10 år som Mattilsynet kaller 3-11 år, og maks grense er 120 mg døgndose for den aldersgruppen. Det som er opplyst via Matportalen er 120-200 mg døgndose for 3-10 år, som viser noe proporsjonal stigning med vekst. Jeg må deklarere slik Mattilsynet befaler, og det kommer frem i informasjonen som er trykket på etiketten på selve produktet, også beskrevet i tekst her:

Høye orale doser kan virke lakserende. Man bør ikke ta høyere orale dagsdoser enn maksverdiene.

Fire (4) spraydoser tilsvarer ca 1 ml magnesiumolje som tilsvarer 102,4 mg rene magnesiumioner (80 mg/g). Det vil si at en spraydose inneholder 0,25ml magnesiumolje, som igjen tilsvarer 25,6 mg rene magnesiumioner.

Maks døgndose oralt:
Barn 1-3 (3 sprut)
Barn 3-11 (4 sprut)
Ungdom 11-18 (10 sprut )
Voksne (13 sprut).

Det fins ikke doseringsavisninger for magnesiumolje påført huden, men overskudd av magnesium i kroppen (ikke tarmen) skilles ut via urinen. Magnesium tas opp i blodet via huden. Har man tørr hud så kan kloren fra oljen som reagerer med fettlaget i huden ha en sviende effekt som går over når magnesiumen er tatt opp i kroppen. Det kan hjelpe å smøre seg med f.eks kokosolje for å fete huden om kløe/svie er ett problem ved påføring av magnesiumoljen på huden.

Risikorapporten om maks døgndose oralt er basert på gjennomsnitt, da det er selvsagt at ett barn på 10 år tåler mer enn ett barn på 3 år (noe rapporten ikke tar hensyn til), da året etter tåler det plutselig mer enn det dobbelte som elveåring. Slike rapporter skulle tatt hensyn også til kroppsvekt magnesiumen fordeles på og også høyde, men nivåene som oppgis er ikke proporsjonale i forhold til vekst. Det går dog å lage en bedre og proporsjonal stigende kurve som viser år for år fra 1 til 18 år, noe som ikke er gjort da rapportene er føre var, og ikke så brede at alle aldersgrupper med forskjellig kroppsmasse er testet. Rådene over fra Mattilsynet vil være de gjeldende, og en evt proporsjonal inntaksgrense oralt som stiger i takt med barnets vekst ville sett slik ut:

1 år 85 mg døgndose
2 år 101 mg døgndose
3 år 116 mg døgndose
4 år 132 mg døgndose
5 år 147 mg døgndose
6 år 163 mg døgndose
7 år 179 mg døgndose
8 år 194 mg døgndose
9 år 210 mg døgndose
10 år 225 mg døgndose
11 år 241 mg døgndose
12 år 256 mg døgndose
13 år 272 mg døgndose
14 år 288 mg døgndose
15 år 303 mg døgndose
16 år 319 mg døgndose
17 år 334 mg døgndose
18 år 350 mg døgndose