Magnesiumolje spray Tidsporten 250ml


215,00
På lager: 83

30,8% ren magnesiumklorid i matkvalitet for innvortes og utvortes bruk. Oljen er laget av Tidsporten og har samme styrke som Zechstein sin olje. Oljen er klar og gjennomsiktig. Oljen er laget på vann fra Breimsvatnet, som er renset med aktivt fast kullfilter samt at vannet er magnetisert med magneter fra Magnetizer.

Ingredienser: magnesiumklorid i matkvalitet, renset og magnetisert vann,

Emballasje: Plastflaske med doseringsspray (engangsemballasje som skal kastes når den er tom)

Magnesiumolje er korrosivt. Når man starter gjennmpumping av magnesiumolje i sprøyten så vil metallfjæren kunne ruste om ikke pumpen brukes jevnlig (helst daglig). Korrosjonsfaren på fjæren ved gjennompumping av magnesiumolje oppstår først når pumpekammeret tørker og luft kommer til. Magnesiumolje som eksponeres for luft/kulde kan danne saltkrystaller som blokkerer pumpen. Dette kan ofte løses med å skylle pumpen med rent vann og pumpe rent vann gjennom den.

Tysk: Magnesiumöl,

Engelsk: Magnesium oil,

Dosering av ren magnesium oralt min til maks:

½-1 år 80 mg, 1-2 år 85 mg, 2-5 år 200 mg , 6-9 år 200 mg

voksne, gravide og ammende: 280-600 mg.

Høye orale doser (0,5-5 gram) kan virke lakserende. Man bør ikke ta høyere orale dagsdoser enn maksverdiene.

Det fins ikke doseringsavisninger for magnesiumolje påført huden, men overskudd av magnesium i kroppen skilles ut via urinen.

1 ts "olje" inneholder ca 560 mg magnesium. 6 spraydoser tilsvarer ca 1 ml magnesiumolje som tilsvarer 102,4 mg rene magnesiumioner (80 mg/g).