Sinkvann Tidsporten 1 liter


725,00
På lager: 6

Produktet er laget på vann fra Breimsvatnet, som er renset med aktivt fast kullfilter samt at vannet er magnetisert med magneter fra Magnetizer.

Ingredienser: renset og magnetisert vann, sinksulfat

Emballasje: Plastflaske,

Tysk: Sinkwasser,

Engelsk: Zink water,

 

Anbefalt dagsdose er 5 ml (1 teskje) som inneholder ca 15 mg sinkioner (Zn2+).
 
0,174 ml per sprut utgjør 28-29 sprut per dagsdose. Flasken inneholder 50 dagsdoser eller i overkant av 1400 sprut.