BLUE ICE™ Torskeleverolje appelsin 180ml (med vitamin A og D)


549,00
På lager: 2

Ingredienser: Blue Ice™ gjæret høyvitamin torskeleverolje, appelsinolje*, sitronolje* (* fra ikke-kjemikaliebelastet jordbruk)

Oppbevaring: romtemperatur (produktene lagres likevel på kjøl til de sendes),

Opprinnelsesland: USA,

Emballasje: Brunt glass med plastkork + doseringssprøyte,

Tysk:BLUE ICE™ Dorchleberöl Orangen,

Engelsk: BLUE ICE™ Cod liver oil Oslo Orange,

Tolltariffnummer 15.04.2031

 

Angående døgndoseringer så anbefaler produsent 2 kapsler per dose og 2 ml per dose med ren fiskeleverolje man doserer selv. Iom at de anbefaler 2 ml av det flytende produktet som er dobbelt så mye som de anbefaler i kapsler, så anser jeg døgndoseanbefalingene fra GP mer som salgspolitikk enn ekte matematikk. Døgndosene på kapsler er det halve av hva døgndosene på samme produkt flytende er i følge GP, samt at begge døgndoser er svært lave (dekker muligens minimumsbehovet). Jeg anbefaler minst 5 ml/10 kapsler daglig av oljen, da i måltider der det er mettet fett (vitaminene i oljen trenger mettet fett for å tas opp i tarmen), og der det ikke er umettet plantefett eller fytinsyreholdige matemner i samme måltid (da disse saboterer for opptak av vitaminene i tarmen). Jeg regner med produsent har halvert sin anbefaling fordi samme anbefaling av mengder på kapsler og olje vil fort gjøre det tydelig at kapslene er dobbelt så dyre i bruk som det ren olje man doserer selv er. De ellers generelt lave anbefalingene fra Green Pasture er nok også for å sørge for at hver dagsdose ikke er så dyr, og at man dekker minstebehovet for næringen. Jeg mener derimot at man skal føle effekt av bruken av produktene, og da må man gjøre ting riktig og man må ha doser som gjør at man føler effekt. Syke folk forbruker mer av næringen enn friske folk, og gravide og ammende forbruker også mer av næringen en vanlige folk (man bør minst doble anbefalte doser om man har svært dårlig helse eller er gravid eller ammende). Min standardanbefaling er minst 5 ml daglig uavhengig av hvilke fiskeleveroljeprodukt fra GP man mener er det rette for en, og om man ikke velger Blue Ice Royal som er blandet 1 del smørolje sammen med 2 deler fiskeleverolje, så må man ta rene fiskeleveroljer (som er umettet fiskefett), sammen med mettet fett i samme måltid for å sørge for godt opptak av vitaminene i tarmen. En skadet tarm vil ha mindre opptaksevne, og mat som saboterer fordøyelsen i samme måltid som fiskeleverolje kan føre til at ingen vitaminer blir tatt opp fra fiskeleveroljen. Blant annet magnesiummangler i kroppen kan føre til at næringen fra oljene ikke utnyttes skikkelig selv om den tas opp. Til folk som spiser mat som inneholder all næringen man finner i fiskeleverolje, og at de ellers er i god form og friske, så anbefaler jeg ikke fiskeleverolje som tilskudd i kosten. Det er vanskelig å finne gode næringskilder på vitamin A, D og K2 i dagens marked, og siden alle disse jobber sammen i kroppen så må man også sørge for at man får tilstekkelig av alle. Det er ikke umulig å få alt man trenger gjennom matfatet naturen tilbyr oss, bare vanskelig i dagens samfunn.

 

Oppdateringer og informasjon om disse produktene finnes på facebooksiden for disse produktene her https://www.facebook.com/groups/203563506441754/ 

 
Mer om fiskeleverolje http://www.tidsporten.no/pages/fiskeleverolje

Mange av de store historiske kulturer hadde en hellig matvare de brukte for å sikre sterk psyke, kropp og sjel: Fermentert fiske-/fiskeleverolje. Det romerske riket ga sine soldater daglige rasjoner med fermenter fiskeolje. Vikingene hadde en tønne med fermenterende fiskelever utenfor sin dør. Bestemor hadde alltid en flaske med torskeleverolje i skapet.

Næringsundersøkelser som er gjort, inklusiv på vitamin A og D, for våre fermenterte oljer varierer mye utfra metode, laboratorie og produksjon. Dagens forskning sliter med å svare på de spørsmål vi har om våre hellige fermenterte matvarer.Der er mange naturlige faktorer som gjør det vanskelig å måle naturlig næring i de fermenterte oljene. Vi vet at historiske kulturer konsumerte disse råvarene raust til stor fordel uten dagens moderne kunnskap.