Handlekurv


Handlekurven er tom

0,00

0

Informasjon om forsendelser av kjølevarer i ukjølt forsendelse

Kjølevarer sendes fortrinnsvis ukjølt i posten til kunden, noe som står i kjøpebetingelsene.

 

Rutiner for sending av kjølevarer er følgende:

-mottak av kjølevarer i ubrutt kjølelinje fra leverandør.

-lagring av kjølevarer på eget kjølelager.

-ferdigpakkede pakker lagres på kjølelager til Posten henter pakkene.

-ukjølte forsendelser sendes hovedsaklig når det er kaldt vær ute, hvis ikke annet er avtalt med kunden

-Postens biler er uten kjøling og vil innvendig ha den temperaturen som er i været ca, og omfordelingssentralene til Posten er ikke oppvarmet annet enn for å unngå frost.

-når pakken ankommer postkontor til kunden vil kunden få en sms (om den har oppgitt mobiltelefonnr, epost hvis ikke), og pakken må da hentes så fort som råd, iom at postkontorene er oppvarmet og varene vil stige i temperatur.

- etterhvert som utvalget utvides så øker behovet for et tilbud på kjøleelementer til kunden (innfrosset vann på pet-flasker) som kunden kan bestille med i forsendelsen sin. Dette er planlagt, men enda ikke innført.

- fremlevering til kunden tar normalt 1 døgn til Bergen, Oslo, Stavanger og Kristiansand,, samt nærliggende postkontor til disse stedene. Fremlevering til andre steder i Sør-Norge tar 2-3 døgn, der de fleste vil ha varene etter 2 døgn. Nordland vil ha varene etter ca 3 døgn, Troms etter ca 4 døgn og Finnmark tar ofte 5 døgn, men det kan gå fortere, og da spesielt i sentrale strøk.

Generell informasjon om kvalitet:

- ost og smør fra Käserebellen vil ettersyrne om de blir varme og får være varme for lenge. De er like bra for helsen men det kan da smake surt og dermed blir smaksopplevelsen forringet. Om produktene er varme for lenge så vil de ettersyrne, og jo varmere de blir jo fortere vil surningsprosessen gå. Ost og smør skal lagres på 0-8 grader, og jo kaldere det lagres jo lenger er reell holdbarhet. Smør fra Käserebellen lagres normalt på kjøkken hjemme for smøremykt smør i romtemperatur og holder 3-4 dager før det blir surt. Ost fra Käserebellen vil maks tåle 1,5-2 døgn i romtemperatur før det begynner å bli surt, og jo varmere jo fortere surning. Varene lagres på kjøl hos Tidsporten på 1,5-3,5 grader.

- bacon fra Fjordameny tåler romtemperatur i minst 2 uker, men vil da få noe kortere holdbarhet når det åpnes enn det som står på emballasjen. Anbefalt lagringstemperatur er 0-4 grader på bacon. Varen lagres på kjøl hos Tidsporten på 1,5-3,5 grader.

- spekepølser fra Generasjonsmat har anbefalt lagringstemperatur på 0-4 grader men tåler romtemperatur i månedsvis. Lagres produktet på kjøl så forlenges holdbarheten og kvaliteten holdes stabil. Varene lagres på kjøl hos Tidsporten på 1,5-3,5 grader.

- om det skjer feil i fremleveringen som ikke kan skyldes kunde, så vil Tidsporten dekke evt tap grunnet skadet vare el.

*alle produkter har vært testet utførlig, og jeg har vurdert hva produktene tåler og i samråd med produsent vurdert hva som kan skje med produktene. Jeg har gjort 100-vis av forsøk med ost og smør, og jeg vet hva disse tåler og hva de ikke tåler. Ingen av de produkter som i dag regnes som kjølevarer i Tidsportens sortement er å betegne som lettbedervelig iom at de tåler å bli varm i kortere eller lengre tidsrom.

Mattilsynet om sykdomsfremkallende mikroorganismer:

Lovverket krever at det skal opplyses om farene for vekst av sykdomsfremkallende mikroorganismer i kjølevarer som sendes uten rett kjøletemperatur, og at dette kan føre til sykdom hos forbruker.